VYMEZENÉ ÚZEMÍ ITI 21+

Plzeňská metropolitní oblast se mění na Plzeňskou aglomeraci

Dle SRR 2021+ je územní obvod našeho kraje nově zařazen mezi AGLOMERACE, a to spolu s dalšími devíti krajskými městy vč. jejich zázemí – Ústí nad Labem, Olomouc, Pardubice, Liberec, České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Mladá Boleslav, Jihlava (více o vymezených typech území naleznete zde Laicka-brozura-SRR-21+ nebo zde SRR21-brozura). Plzeňská metropolitní oblast se pro období 2021+ mění na Plzeňskou aglomeraci.

Základní charakteristika

Do Plzeňské aglomerace spadá celkem 108 obcí, což je 22 % obcí Plzeňského kraje. Území aglomerace má rozlohu 1 323 km2 (zasahuje na území 7 správních obvodů obcí s rozšířenou působností) a k 1. lednu 2019 zde žilo 309 tisíc obyvatel. Zatímco svým územním rozsahem není v rámci kraje aglomerace výrazná, populačně tvoří více než polovinu obyvatel, přičemž v Plzni žije více než polovina obyvatel celé aglomerace.

VYMEZENÉ ÚZEMÍ    
  Plzeňská metropolitní oblast 2014-2020 Plzeňská aglomerace 2021-2027
Počet obcí 117 108
Rozloha (km2) 1 364 1 323
Počet obyvatel 309 395 308 707

Sídelní struktura a srovnání vymezení Plzeňské aglomerace 2014 a 2019

Princip vymezení

Konkrétním vymezením jednotlivých území ITI, s cílem nastavení efektivního čerpání prostředků z ESI fondů, se zabývá studie Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR. Najdete v ní také kompletní seznam obcí. 

Mapa PA

Kompletní seznam obcí naleznete také na tomto prolinku