STRATEGIE PLZEŇSKÉ AGLOMERACE 21+

Vodítkem pro tvorbu strategie rozvoje územního obvodu Plzeňského kraje pro příští programové období 2021-2027 je dokument Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR 2021+), který vychází z národního rozvojového dokumentu Strategický rámec ČR 2030.

Dle SRR 2021+ je územní obvod našeho kraje nově zařazen mezi AGLOMERACE, a to spolu s dalšími devíti krajskými městy vč. jejich zázemí – Ústí nad Labem, Olomouc, Pardubice, Liberec, České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Mladá Boleslav, Jihlava (více o vymezených typech území naleznete zde Laicka-brozura-SRR-21+ nebo zde SRR21-brozura). Plzeňská metropolitní oblast ITI se pro období 2021+ mění na Plzeňskou aglomeraci ITI.

Cíle aglomerací 

Cíle aglomerace dle MMR

Konkrétním vymezením jednotlivých území ITI se poté zabývá studie Vymezení území pro Integrované teritoriální investice (ITI) v ČR

Aktuální stav příprav dokumentu Strategie Plzeňské aglomerace 21+

Harmonogram příprav SPA 21+

Již nyní se připravují integrované projekty, kterými se chce plzeňská aglomerace zabývat v budoucím programovém období, a to z důvodu pravidla n+2. Toto pravidlo říká, že tlak na čerpání financí bude především v první polovině období, a tak je velmi důležitá včasná připravenost jednotlivých aglomerací.

Probíhají také intenzivní jednání ohledně upřesnění směřování plzeňské aglomerace vzhledem k měnící se situaci nejen na regionální, ale i evropské úrovni.

 

Zdroj webové stránky Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - SRR ČR 2021+ a DotaceEU.cz - Programové období 2021-2027, kde naleznete také podrobnější informace.