STRATEGIE ITI 2021+

Aktuální informace o přípravě strategie regionálního rozvoje pro příští období naleznete na

https://www.mmr.cz/cs/Microsites/Uzemni-dimenze/Strategie-regionalniho-rozvoje-CR-2021