SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS PA

Socioekonomický atlas Plzeňské aglomerace je analytickým dokumentem, v němž naleznete základní socioekonomické charakteristiky vymezeného území PA, a to konkrétně v následujících oblastech:

  • Vymezení oblasti ITI Plzeň
  • Obyvatelstvo a sídlo
  • Vzdělání
  • Trh práce
  • Služby
  • Kultura a cestování
  • Doprava
  • Technická infrastruktura
  • Životní prostředí
  • Investice a projekty ITI

Základní socioekonomické procesy jsou zachyceny převážně formou kartografických výstupů doprovázených stručným slovním popisem. Tento dokument tedy stejně jako běžná kartografická díla přináší „rychlé“, ale srozumitelné, přehledné a kvalitní informace.

Zpracovatelem tohoto atlasu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, které tímto ještě jednou děkujeme! 

Dokument online na tomto odkaze.