SC 1: INOVACE, VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ

Níže naleznete výčet opatření strategického cíle SPA21+ Inovace, vzdělávání, podnikání u nichž bude uplatněn nástroj ITI. 

Opatření 1.1.1 Zvýšení spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru

Podpora činností, při kterých budou v rámci podnikatelských aktivit (výroba, služby) do procesu implementovány a v praxi aplikovány výsledky či výstupy výzkumných a inovačních projektů. Jedná se též o podporu vzájemné  spolupráce soukromého (výkonného) sektoru a výzkumného sektoru – specifikace potřeb a požadavků → financování → realizace výzkumných projektů → aplikace výsledků projektů (např. vytváření klastrů či  echnologických platforem).

Bude financováno z OP JAK - SC 1.1.

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty:

 

Opatření 1.1.2 Rozvoj výzkumné infrastruktury a technologií

Opatření je zaměřeno na infrastrukturní a technologickou podporu realizace zejména předaplikačního a aplikovaného výzkumu, a to jak ve specializovaných výzkumných organizacích, tak v organizacích, které následně výsledky výzkumu přímo implementují do praxe v rámci vlastní ekonomické činnosti.

Bude financováno z OP TAK - SC 1.1.

VÝZVA

Výzva vyhlášena 4/4/2022 - 29/4/2022.

Šablonu zasílejte na iti@plzen.eu.

Dokumenty: