ŘÍDÍCÍ VÝBOR

Složení Řídícího výboru ITI

složení ŘV ITI k náhledu zde

Jednání ŘV ITI