ŘÍDÍCÍ VÝBOR 14-20

Složení

složení ŘV ITI k náhledu zde

Zápisy z jednání

2021

2020

2019

2018

2017

2016

  • 24. 11. 2016 se uskutečnilo 3. jednání Řídicího výboru ITI - zápis z jednání zde
  • 25. 10. 2016 se uskutečnilo 2. jednání Řídicího výboru ITI - zápis z jednání zde
  • 28. 6. 2016 proběhlo 1. jednání Řídícího výboru ITI - zápis k nahlédnutí zde
  • 5. 5. 2016 bylo Radou města Plzně schváleno složení Řídicího výboru ITI