PRACOVNÍ SKUPINY 21+

Strategie je zpracovávána na základě partnerského přístupu. Za tímto účelem Nositel zřídil odborné pracovní skupiny (PS). Složení odborných pracovních skupin je vydefinováno na základě analýzy stakeholderů území Plzeňské aglomerace. Počet a odborné zaměření pracovních skupin je závislé na hlavních tématech vydefinovaných ve Strategii příslušného území.

 

PS Voda

zápis z jednání 13/10/2020

 

PS Cirkulární město

zápis z jednání 13/10/2020

 

PS Společnost

zápis z jednání 14/10/2020

 

PS Území

zápis z jednání 14/10/2020