PRACOVNÍ SKUPINY 21+

Strategie je zpracovávána na základě partnerského přístupu. Za tímto účelem Nositel zřídil odborné pracovní skupiny (PS). Složení odborných pracovních skupin je vydefinováno na základě analýzy stakeholderů území Plzeňské aglomerace. Počet a odborné zaměření pracovních skupin je závislé na hlavních tématech vydefinovaných ve Strategii příslušného území.

 

PS Modrozelená

zápis z 1. jednání 13/10/2020

zápis z 2. jednání 26/5/2021

 

PS Cirkulární 

zápis z 1. jednání 13/10/2020

zápis z 2. jednání 26/5/2021

 

PS Sociální

zápis z 1. jednání 14/10/2020

zápis z 2. jednání 27/5/2021

 

PS Atraktivní

zápis z 1. jednání 14/10/2020

zápis z 2. jednání 27/5/2021