PRACOVNÍ SKUPINY 21+

Strategie je zpracovávána na základě partnerského přístupu. Za tímto účelem Nositel zřídil odborné pracovní skupiny (PS). Složení odborných pracovních skupin je vydefinováno na základě analýzy stakeholderů území Plzeňské aglomerace. Počet a odborné zaměření pracovních skupin je závislé na hlavních tématech vydefinovaných ve Strategii příslušného území.

 

DOKUMENTY

Níže uvedené dokumenty byly schváleny Řídicím výborem SPA dne 22.11.2021.

Statut pracovních skupin

Jednací řád pracovních skupin

 

ZÁPISY

PS Modrozelená

zápis z 1. jednání 13/10/2020

zápis z 2. jednání 26/5/2021

zápis z 3. jednání 8/12/2021

 

PS Cirkulární 

zápis z 1. jednání 13/10/2020

zápis z 2. jednání 26/5/2021

zápis z 3. jednání 8/12/2021

 

PS Sociální

zápis z 1. jednání 14/10/2020

zápis z 2. jednání 27/5/2021

zápis z 3. jednání 9/12/2021

zápis z 4. jednání 23/3/2022

 

PS Atraktivní

zápis z 1. jednání 14/10/2020

zápis z 2. jednání 27/5/2021

zápis z 3. jednání 9/12/2021