PRACOVNÍ SKUPINY 21+

Strategie je zpracovávána na základě partnerského přístupu. Za tímto účelem Nositel zřídil odborné pracovní skupiny (PS). Složení odborných pracovních skupin je vydefinováno na základě analýzy stakeholderů území Plzeňské aglomerace. Počet a odborné zaměření pracovních skupin je závislé na hlavních tématech vydefinovaných ve Strategii příslušného území.

 

DOKUMENTY

Níže uvedené dokumenty byly schváleny Řídicím výborem SPA dne 22.11.2021.

Statut pracovních skupin

Jednací řád pracovních skupin

 

ZÁPISY

PS Modrozelená

zápis z 1. jednání 13/10/2020

zápis z 2. jednání 26/5/2021

zápis z 3. jednání 8/12/2021

zápis ze 4. jednání mini týmu týkajícího se výzev nositele ITI

oblast VEŘEJNÝ PROSTOR, ADAPTACE NA ZMĚNY KLIMATU (13., 17. výzva), 19/5/2022

 

PS Cirkulární 

zápis z 1. jednání 13/10/2020

zápis z 2. jednání 26/5/2021

zápis z 3. jednání 8/12/2021

zápisy ze 4. jednání mini týmů týkajících se výzev nositele ITI

oblast ENERGETICKÁ ÚČINNOST, OZE (15.-16. výzva), 16/5/2022

oblast CIRKULÁRNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (18. výzva), 18/5/2022

 

PS Sociální

zápis z 1. jednání 14/10/2020

zápis z 2. jednání 27/5/2021

zápis z 3. jednání 9/12/2021

zápis z 4. jednání 23/3/2022

zápisy ze 5. jednání mini týmů týkajících se výzev nositele ITI

oblast MŠ, ZŠ, NEFORMÁLNÍ (1.-3. výzva), 10/5/2022

oblast SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY (9.-10. výzva), 18/5/2022

 

PS Atraktivní

zápis z 1. jednání 14/10/2020

zápis z 2. jednání 27/5/2021

zápis z 3. jednání 9/12/2021

zápisy ze 4. jednání mini týmů týkajících se výzev nositele ITI

oblast CYKLODOPRAVA (5. výzva), 12/5/2022

oblast MUZEA, KNIHOVNY (11. výzva), 12/5/2022

oblast PAMÁTKY (12. výzva), 16/5/2022

oblast CESTOVNÍ RUCH (14. výzva), 16/5/2022

oblast MOBILITA (4., 6.-8., 19.-20. výzva) , 17/5/2022

oblast SLUŽBY INFRASTRUKTURY (21. výzva), 18/5/2022

oblast DLOUHODOBÁ MEZISEKTOROVÁ SPOLUPRÁCE (22. výzva), 18/5/2022