PO 2: Mobilita

 Cílem této oblasti (PO2) je:

  •  odbourávání dopravních bariér
  • zvýšení dostupnosti veškerých služeb a funkcí v rámci metropolitní oblasti
  • naplnění strategického cíle evropského centra techniky zpřístupněním metropolitní oblasti kvalifikované pracovní síle
  • zefektivnit tím export a import důležitý pro rozvoj technických oborů

 

Tato oblast má vyčleněné dva specifické cíle:

SC2.1: Rozvoj páteřní sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T

SC2.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

  • Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů (IROP 1.2)
  • Optimalizace a rozvoj cyklodopravy (IROP 1.2)
  • Vybudování a modernizace tramvajových tratí včetně související infrastruktury (OPD 1.4)
  • Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy (IROP 1.2)

Projektové záměry byly projednávány na Pracovní skupině Mobilita - zápisy z jednání zde>> a následně schváleny Řídicím výborem ITI - zápisy z jednání zde>>.