PO 1: Aplikovaný výzkum, technické obory a obory s vysokou přidanou hodnotou