OPZ

VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

 

UKONČENÉ VÝZVY

Zde jsou k nahlédnutí výzvy, u kterých již byl ukončení termín podání žádosti.

Výzva řídícího orgánu:

Výzva nositele ITI: