OPPIK

VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Výzva řídícího orgánu: 

Výza nositele ITI:

 • výzva č. 52 k předkládání projektových záměrů POTENCIÁL II. v termínu od 18. 6. 2020, 8:00 - 31. 8. 2020, 18:00

 

UKONČENÉ VÝZVY

Zde jsou k nahlédnutí výzvy, u kterých již byl ukončen termín podání žádosti.

Výzva řídícího orgánu:

 • výzva I. ITI Plzeň 01_17_163 - INOVACE - Inovační projekt - vyhlášeno v termínu 20. 3. 2018 - 29. 3. 2019
 • výzva I. ITI Plzeň 01_17_164 - POTENCIÁL - vyhlášeno v termínu 23. 3. 2018 - 31. 12. 2018
 • výzva I. ITI Plzeň 01_17_123, 01_18_239 - SPOLUPRÁCE - KLASTRY - vyhlášeno v termínu 10. 4. 2018 - 29. 3. 2019
 • výzva I. ITI Plzeň 01_17_144, 01_17_145, 01_17_201, 01_17_202, 01_17_203, 01_17_204 - Služby infrastruktury - vyhlášeno v termínu 29. 6. 2018 - 29. 3. 2019
 • výzva I. ITI Plzeň 01_18_226 - PORADENSTVÍ - Poradenské služby pro MSP - vyhlášeno v termínu 22. 7. 2019 - 5. 8. 2020

Výzva nositele ITI:

 • výzva č. 32 k předkládání projektových záměrů INOVACE - Inovační projekt v termínu 1.6.2018, 8:00 - 31.7.2018, 18:00
 • výzva č. 33 k předkládání projektových záměrů POTENCIÁL v termínu 1.6.2018, 8:00 - 31.7.2018, 18:00
 • výzva č. 34 k předkládání projektových záměrů SPOLUPRÁCE-KLASTRY v termínu 1.6.2018, 8:00 - 31.7.2018, 18:00
 • výzva č. 37 k předkládání projektových záměrů Služby infrastruktury v termínu 28. 1. 2019, 8:00 - 28. 2. 2019, 23:59
 •  výzva č. 45 k předkládání projektových záměrů PORADENSTVÍ v termínu 13.8.2019, 8:00 - 4.10.2019, 23:59
 • výzva č. 47 k předkládání projektových záměrů PORADENSTVÍ v termínu 10.2.2020, 8:00 - 10.3.2020, 23:59
 • výzva č. 51 k předkládání projektových záměrů PORADENSTVÍ v termínu 10. 6. 2020, 8:00 - 10. 7. 2020, 23:59