OPD

VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

UKONČENÉ VÝZVY

Zde jsou k nahlédnutí výzvy, u kterých již byl ukončen termín podání žádosti.

Výzva řídícího orgánu:

Výzva nositele ITI:

  • výzva č. 44 Rozvoj městských drážních systémů včetně související infrastruktury
    • verze 1 vyhlášeno v termínu 26. 4. 2019 - 13. 5. 2019
    • verze 2 (prodloužení termínu pro příjem projektových záměrů), platnost od 13. 5. 2019
    • verze 3 (změna alokace výzvy), platnost od 20. 5. 2019
    • verze 4 (změna alokace výzvy), platnost od 24. 3. 2020
  • změna výzvy č. 14 k předkládání projektových záměrů Rozvoj městských drážních systémů včetně související infrastruktury v termínu 1.6.2017 - 31.8.2017