OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů v programovém období 2014–2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Šanci mají projekty realizované na území České republiky kromě hlavního města Prahy. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tento operační program připraveno celkem 4 331 mil. EUR, v přepočtu cca 110 mld. Kč.

Výzva OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Investiční priorita Investiční priorita 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013
Specifický cíl SC 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“
Číslo výzvy I. ITI Plzeň 01_17_163
Název výzvy Výzva I. programu podpory INOVACE – Inovační projekt pro integrované územní investice (ITI) Plzeň
Druh výzvy kolová
Datum vyhlášení výzvy 20. března 2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ 29. března 2018, 04:00:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 29. března 2018, 08:00:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 29. března 2019, 23:59:59
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 28. března 2021, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Celý text výzvy ke stažení naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvyop-pik-2018/inovace-_-iti-plzen---i--vyzva--235633/

Projektové záměry bude možné podávat po vyhlášení výzvy nositele ITI.

 

Prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Investiční priorita Investiční priorita 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013
Specifický cíl SC 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků“
Číslo výzvy I. ITI Plzeň 01_17_164
Název výzvy Výzva I. programu podpory POTENCIÁL pro integrované územní investice
Druh výzvy kolová
Datum vyhlášení výzvy 23. březen 2018, 13:00:00
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ 23. březen 2018, 13:00:00
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 23. březen 2018, 23:59:59
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. prosinec 2018, 23:59:59
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. prosince 2020, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Celý text výzvy ke stažení naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/potencial---iti-plzen---i--vyzva--235720/

Projektové záměry bude možné podávat po vyhlášení výzvy nositele ITI.

 

Prioritní osa PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Investiční priorita Investiční priorita 1b, dle čl. 5, odst. 1b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013
Specifický cíl SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“
Číslo výzvy I. ITI Plzeň 01_17_123, 01_18_239
Název výzvy Výzva I programu podpory Spolupráce – Klastry ITI (Plzeň)
Druh výzvy kolová
Datum vyhlášení výzvy 10. dubna 2018
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ 16. dubna 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 23. dubna 2018, 09:00:00
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 29. března 2018, 23:59:59
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. prosince 2021.

Celý text výzvy ke stažení naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/spoluprace---klastry---iti-plzen---i--vyzva--236004/

Projektové záměry bude možné podávat po vyhlášení výzvy nositele ITI.