NOSITEL ITI

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.
Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň 3

Ing. Markéta Kubičková
Vedoucí úseku ITI/manažer ITI
Kontaktní osoba OPD a IROP SC 6.1 (Terminály, Telematika, Bezpečnost, Vozidla)
kubickovam@plzen.eu
+420 37 803 5966

Ing. Eva Jindrová
Tematický koordinátor OPZ+ a IROP SC 4.1. (Vzdělávání), SC 4.2 (Soc. infrastruktura, Soc. bydlení)
jindrovae@plzen.eu
+420 37 803 5972

Ing. Martin Babuška
Tematický koordinátor OP JAK, OP TAK
babuska@plzen.eu
+420 724 269 698

Mgr. Veronika Syrovátková
Tematický koordinátor OPŽP a IROP SC 2.2 (Veřejná prostranství)
Publicita
syrovatkovave@plzen.eu
+420 601 128 965

Mgr. Jana Terčová
Tematický koordinátor IROP SC 4.4 (Kultura, Cestovní ruch), SC 6.1 (Cyklodoprava)
Územní koordinátor
tercova@plzen.eu
+420 37 803 5967