NOSITEL ITI

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.
Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň 3

Ing. Markéta Kubičková
vedoucí úseku ITI/manažer ITI
kubickovam@plzen.eu
+420 37 803 5966

Ing. Eva Jindrová
tematický koordinátor OPD, IROP, OPZ
jindrovae@plzen.eu
+420 37 803 5972

Ing. Martin Babuška
tematický koordinátor OPVVV, OPPIK
babuska@plzen.eu
+420 724 269 698

Mgr. Veronika Syrovátková
tematický koordinátor OPŽP, publicita
syrovatkovave@plzen.eu
+420 601 128 965

Mgr. Jana Terčová
územní koordinátor
tercova@plzen.eu
+420 37 803 5967