NOSITEL ITI

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.
Divadelní 105/3, 301 00 Plzeň 3

Ing. Markéta Kubičková
vedoucí úseku ITI/manažer ITI
kubickovam@plzen.eu
+420 37 803 5966

Mgr. Jiřina Koppová
územní koordinátor, evaluace, publicita, analýza území
koppova@plzen.eu
+420 37 803 5967

Ing. Eva Jindrová
tematický koordinátor OPD, IROP, OPZ
jindrovae@plzen.eu
+420 37 803 5972

Ing. Martin Babuška
tematický koordinátor OPVVV, OPPIK
babuska@plzen.eu
+420 910 610 625