Zpět

NOVÍ ČLENOVÉ V ŘV PA 21+

Máme nové členy v čele řídící struktury integrovaného nástroje!


V návaznosti na municipální volby ze září letošního roku došlo k drobným změnám i v našem Řídicím výboru Plzeňské aglomerace 2022.

 

Nově nominovaní jsou:

Plzeň

Roman Zarzycký, primátor – předseda ŘV

Pavel Bosák, 1. náměstek - místopředseda

Aleš Tolar, náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí

Nýřany

Pavlína Caisová, starostka

Přeštice

Tomáš Chmelík, starosta

Rokycany

Jiří Sýkora, místostarosta

 

Připomenutí funkce ŘV PA 21+

Řídicí výbor Plzeňské aglomerace stojí v čele hierarchie řídicí struktury integrovaného nástroje. Je ustaven nositelem integrované územní strategie, Statutárním městem Plzeň (usnesení RMP č. 345 ze dne 26/4/2021), který je zodpovědný za zpracování integrované územní strategie pro programové období 2021–2027.

Je ustaven na základě principu partnerství a jsou v něm zastoupeni klíčoví hráči, kteří mají vztah k tématům řešeným prostřednictvím integrované strategie ve vymezené Plzeňské aglomeraci.

 

K ČEMU SLOUŽÍ ŘÍDÍCÍ VÝBOR?

NAPOMÁHÁ k udržitelnému rozvoji území

USMĚRŇUJE vývoj strategického plánování

NAPLŇUJE integrovanou strategii

 

Kompletní složení a bližší popis ŘV naleznete zde.
09.11.2022