Zpět

SPA21+ schválena ministerstvem

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dne 25/10/2022 schválilo finální podobu Strategie Plzeňské aglomerace 2021+.


Dokument jež v polovině minulého měsíce schválilo vedení města Plzně je nyní oficiálně akceptován také ze strany řídícího orgánu - Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

A co dál? 

Nyní se budou jednotlivá ministerstva vyjadřovat k seznamům strategických projektů naší aglomerace, tzv. Akčnímu plánu. Posuzován bude jejich soulad s podmínkami příslušného operačního programu. Finálně bude tento proces ukončen v průběhu přístího roku 2023.

 

Akční plán v datech

96 projektových záměrů

7,5 mld. Kč plánovaných investic 21-27

příspěvek 4 mld. Kč z evropských fondů

5 podporovaných oblastí (Inovace, vzdělávání, podnikání; Životní prostředí; Mobilita; Veřejná vybavenost; Udržitelný rozvoj měst a obcí)

 

PROLINKY

Strategie Plzeňské aglomerace 2021+
26.10.2022