Zpět

Změna ve výzvě IROP

Změna se týká výzvy ZS ITI č. 32 OPTIMALIZACE A ROZVOJ CYKLODOPRAVY V.


U vyhlášené výzvy ZS ITI č. 32 dochází ke dni 18. 6. 2021 ke snížení celkové částky dotace z EFRR a částky státního rozpočtu

 

PŮVODNÍ

AKTUÁLNÍ

EFRR

33 662 276,13 Kč

27 522 500,00 Kč

SR

1 980 133,89 Kč

1 618 970,60 Kč

Více informací naleznete zde
18.06.2021