Zpět

Vyhlášení výzev IROP - nositel ITI + ZS ITI

Nositel ITI a ZS ITI oznamují vyhlášení výzev IROP na Parkovací systémy, Cyklostezky a Sociální infrastrukturu.


Nositel ITI vyhlašuje k 28. 4. 2021 níže uvedené výzvy k předkládání projektových záměrů:

  • výzvu č. 54 Optimalizace a rozvoj cyklodopravu V., v termínu 28. 4. 2021 – 2. 6. 2021
  • výzvu č. 55 Vybudování a modernizace samostatných parkovacích systémů II., v termínu 28. 4. 2021 – 2. 6. 2021
  • výzvu č. 56 INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) IV., v termínu 28. 4. 2021 – 28. 5. 2021

 

ZS ITI vyhlašuje k 3. 5. 2021 v návaznosti na výzvy nositele ITI tyto průběžné výzvy k předkládání projektových žádostí:

  • výzvu č. 31 Vybudování a modernizace samostatných parkovacích systémů II., v termínu 22. 6. 2021 - 31. 12. 2021
  • výzvu č. 32 Optimalizace a rozvoj cyklodopravu V., v termínu 22. 6. 2021 - 31. 12. 2021
  • výzvu č. 33 INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) IV., v termínu 22. 6. 2021 - 31. 12. 2021

 

Pro více informací klikněte zde.
28.04.2021