Zpět

Harmonogram výzev 2021 - ZMĚNA

Podívejte se na aktualizovaný harmonogram posledních plánovaných výzev IROP pro letošní rok!


K 27/4/21 dochází ke změně u plánovaných výzev IROP, a to k posunu dat vyhlášení výzvy nositele ITI, ukončení výzvy nositele ITI, vyhlášení výzvy ZS ITI, zahájení příjmu žádostí ZS ITI.

K 15/4/21 dochází ke změně u plánovaných výzev IROP, a to k posunu data zahájení příjmu žádostí ZS ITI.

Ke 9/4/21 došlo u výzev zaměřených na cyklostezky a sociální infrastrukturu k navýšení alokace.

VÝZVA

PŮVODNÍ ALOKACE (podpora EU)

AKTUÁLNÍ ALOKACE (podpora EU)

SC 1.2 Cyklostezky

20 mil. Kč

34,4 mil. Kč

SC 2.1 Sociální infrastuktura

70 mil. Kč 

74,6 mil. Kč

Více informací v samotném harmonogramu na záložce Výzvy
27.04.2021