Zpět

Vyhlášení výzvy OPŽP

Výzva ITI OPŽP na zlepšování kvality vod se otevírá 9. září 2020.


Město Plzeň jako nositel Strategie ITI bude 9. září 2020 vyhlašovat 53. výzvu k předkládání projektových záměrů na výstavbu kanalizací, k dispozici je alokace od OP Životní prostředí ve výši 39 mil. Kč.

Po schválení projektového záměru žadatel předkládá žádost o dotaci podle pravidel výzvy MŽP č. 151, PO 1, SC 1.1., nejpozději do 30. listopadu 2020.
02.09.2020