Zpět

Vyhlášení výzev IROP na sociální podnikání a sociální služby

Nositel ITI spolu se ZS ITI oznamují vyhlášení výzev v IROP zaměřených na sociální podnikání a sociální služby.


Nositel ITI (předkládání projektových záměrů)

Výzva č. 48 Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků V bude vyhlášena v termínu 15. 4. 2020 - 15. 5. 2020.

Výzva č. 49 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (ITI) III bude vyhlášena v termínu 15. 4. 2020 - 15. 5. 2020.

 

ZS ITI (předkládání žádostí o podporu)

Výzva č. 29 Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků V - integrované projekty ITI bude vyhlášena v termínu 15. 4. 2020 - 30. 9. 2020.

Výzva č. 30 Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby III - integrované projekty ITI bude vyhlášena v termínu 15. 4. 2020 - 28. 8. 2020.

 

Výzvy nositele a na ně navazující výzvy ZS naleznete na záložce Výzvy/IROP.
14.04.2020