Zpět

Stanovisko ŘO IROP k mimořádným opatřením v souvislosti s COVID-19

Účelem tohoto stanoviska je usnadnit žadatelům a příjemcům IROP řízení realizace a udržitelnosti jejich projektů v souvislosti se současnou epidemiologickou situaci v ČR spojenou s výskytem COVID-19.


Stanovisko ŘO IROP se vztahuje k následujícím opatřením: 

Zpoždění v realizaci projektu

Neplnění účelu projektu

Neplnění lhůt uložených žadatelům a příjemcům

 

Bližší informace naleznete v tomtu dokumentu: Závazné stanovisko ŘO IROP č. 20

 

Zdroj: irop.mmr.cz
08.04.2020