Zpět

Jak naložit s projekty zasaženými nenadálou situací kolem koronaviru

Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj vydal sérii doporučení pro řídící orgány.
Nově bude možné zažádat o proplacení některých vynaložených nákladů i na aktivity, které nemohly být realizovány v důsledku koronavirové pandemie.


„Současná situace přináší komplikace i v samotné realizaci projektů, až už se jedná o rušení sjednaných školení, zavřené dětské skupiny, či rušení zahraničních cest. Národní orgán pro koordinaci proto připravil ve spolupráci s jednotlivými řídicími orgány sérii konkrétních doporučení, jak k těmto problematickým případům přistoupit,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Doporučení Národního orgánu pro koordinaci evropských fondů, které je určeno pro řídicí orgány, sjednocuje výklad některých doposud striktních pravidel pro příjemce evropských prostředků. Jedná se například o možnost započítat do uznatelných nákladů projektu výdaje na přípravu zrušených aktivit, nebo výdaje na udržení provozu předškolních a školských zařízení. MMR současně vydalo doporučení, jak postupovat v případě prodlužování lhůt u veřejných zakázek, a to nejen pro příjemce evropských dotací.

Doporučení MMR-NOK pro řídící orgány - návrh postupu při implementaci projektů spojených s omezeními  

Zdroj: mmr.cz
07.04.2020