Zpět

Pozvánka na seminář ITI

Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti Vás prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. a Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) zve na seminář pro žadatele IROP, konaný dne 19. února 2020.


Seminář bude zaměřen na výzvy nositele ITI a ZS ITI plzeňské metropolitní oblasti:

  • Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků - ve vazbě na výzvu IROP č. 63 – Sociální podnikání
  • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby - ve vazbě na výzvu IROP č. 60 – Sociální infrastruktura

Místo konání: zasedací místnost č. 217 Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 16, 301 00 Plzeň (1. patro)

Svoji účast potvrďte do 17. února 2019 na e-mail: jindrovae@plzen.eu.

Více informací k semináři naleznete v pozvánce.
07.02.2020