Zpět

Vyhlášení výzvy IROP - Vozidla

Nositel ITI spolu se ZS ITI vyhlašují výzvy v IROP zaměřené na pořízení bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.


Nositel ITI k dnešnímu dni vyhlašuje výzvu č. 46 Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy k předkládání projektových záměrů. Výzva je vyhlášena v termínu 15. 10. 2019 - 5. 11. 2019.

ZS ITI vyhlašuje v návaznosti na výzvu nositele výzvu č. 27 Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy II. k předkládání projektových žádostí. Výzva je vyhlášena v termínu 15. 10. 2019 - 30. 4. 2020.

Pro více informací klikněte zde.
15.10.2019