Zpět

Změny v ukončené výzvě IROP ZŠ

U ukončené výzvy nositele č. 36 a navazující výzvy ZS ITI č. 22 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V dochází k navýšení alokace.


Ke dni 7. 10. 2019 dochází k navýšení alokace ve výši:

 

PŮVODNÍ

AKTUÁLNÍ

EFRR

54 087 219,50 Kč

55 362 179,50 Kč

Státní rozpočet

9 544 803,44 Kč

9 769 796,38 Kč

 
07.10.2019