Zpět

Vyhlášení výzvy OPPIK

Nositel ITI vyhlašuje výzvu k předkládání projektových záměrů v OP PIK.


Výzva č. 45 PORADENSTVÍ je vyhlášena v termínu 13.8.2019 - 4.10.2019.

Odkaz na nadřazenou výzvu řídícího orgánu naleznete na záložce Výzvy/OPPIK.
13.08.2019