Zpět

Změny ve výzvě OPD č. 44

U vyhlášené výzvy nositele ITI č. 44 Rozvoj městských drážních systémů včetně související infrastruktury došlo k navýšení alokace a k prodloužení termínu pro příjem projektových záměrů.


Ke dni 20. 5. 2019 došlo k navýšení alokace.

  PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ
Příspěvek Unie 394 542 000,00 Kč 570 542 000,00 Kč

Ke dni 13. 5. 2019 došlo k prodloužení termínu pro příjem projektových záměrů do pracovní skupiny.

  PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ
Termín 13. 5. 2019, 12h 22. 5. 2019, 12h20.05.2019