Zpět

Změna Strategie ITI PMO

U Operačního programu Doprava byl navýšen objem dotačních prostředků pro období 2014-2020 v celkové výši 176 mil. Kč. Finanční alokace Strategie byla tedy navýšena ze současných 814,9 mil. Kč na 990,9 mil. Kč.

Více viz záložka Dokumenty/Strategie.

17.05.2019