Zpět

Vyhlášení výzvy OPD

Nositel ITI vyhlašuje výzvu k předkládání projektových záměrů v OP Doprava.


Výzva č. 44 Rozvoj městských drážních systémů včetně související infrastruktury je vyhlášena v termínu 26. 4. 2019 - 13. 5. 2019.

Odkaz na nadřazenou výzvu řídícího orgánu naleznete na záložce Výzvy/OPD.
25.04.2019