Zpět

02. 05. 2017

Předpokládané vyhlášení výzvy č. 13 "ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ" ve vazbě na výzvu IROP č. 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI.

02.05.2017