Zpět

02. 05. 2017

Vyhlášena výzva č. 13 k předkládání projektových záměrů "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření" ve vazbě na výzvu IROP č. 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.





02.05.2017