Zpět

Na téma ITI z Evropského parlamentu

Minulý týden 11. dubna 2019 proběhl na půdě Evropského parlamentu (EP) v Bruselu odborný workshop na téma „Integrované územní investice (ITI) – efektivní nástroj kohezní politiky“.

Evropský parlament v Bruselu (zdroj: http://www.europarl.europa.eu/visiting/cs/)

Hlavní náplní workshopu bylo představení integrovaných investic jako nástroje přispívajícího k efektivnějšímu využívání evropských fondů. Hovořilo se nejenom o zkušenostech získaných na základě dosavadního čerpání, ale představena byla také jistá doporučení do příštích let. Se svým příspěvkem za plzeňskou metropolitní oblast vystoupil Ing. Erich Beneš, ředitel ÚKEP, p. o.

Erich Beneš s dalšími řečníky na půdě Evropského parlamentu - Carlotta Previti, Martin Ferry (zdroj: ITI Plzeň)

V závěru workshopu bylo zmíněno, že oblasti ITI stojí na strategickém plánování, čímž dochází v dotčeném území k synergickým vazbám a úsporám z rozsahu. Neméně důležitá je u realizovaných ITI projektů také jejich přidaná hodnota pro samotné obyvatele území – podpora dopravy a mobility, vzdělávání, propojení výzkumných kapacit a aplikace jejich výstupů do praxe, podpora inovací a podnikání, zlepšování životního prostředí a veřejné služby (především sociální).

Stále existují výzvy, kterými je třeba se v příštím programovém období zabývat – ať už jde o podporu větší integrace nástroje ITI či navýšení jeho rozhodovacích pravomocí, které by zajistily větší flexibilitu v plánování a rozhodování.

Na workshopu také zaznělo, že Evropský parlament odsouhlasil navýšení objemu finanční podpory pro integrovaný nástroj ITI v příštím programovém období 2021+ na 10 % z celkové částky.

Více informací k jednání na oficiálních stránkách Evropského parlamentu http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cont/events-workshops.html?id=20190404WKS02402.

 

17.04.2019