KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Zpracovaná komunikační strategie je živým materiálem, který by měl sloužit pro zahájení konzistentní a kvalitní komunikace s efektivním využíváním základního setu komunikačních kanálů. Je žádoucí aktivity rozšiřovat a nadále rozvíjet.

Komunikační strategie nástroje ITI