Jsem oprávněným žadatelem?

Informace naleznete v programových dokumentech jednotlivých operačních programů u příslušných specifických cílů. Veškeré programové dokumenty jsou ve verzi "návrhů" a jsou průběžně revidovány.