IROP

VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Výzva řídícího orgánu

Výzva nositele ITI

V tuto chvíli nejsou vyhlášeny žádné výzvy. 

Výzva ZS ITI

 

UKONČENÉ VÝZVY

Zde jsou k nahlédnutí výzvy, u kterých již byl ukončen termín podání žádosti.

Výzva nositele ITI

Navazující výzva ZS ITI