IROP

VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Výzva řídícího orgánu:

Výzva nositele ITI:

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

Navazující výzva ZS ITI:

 

UKONČENÉ VÝZVY

Zde jsou k nahlédnutí výzvy, u kterých již byl ukončen termín podání žádosti.

Výzva nositele ITI:

Navazující výzva ZS ITI: