IROP

VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Výzva řídícího orgánu

Výzva nositele ITI

Výzva ZS ITI

 

UKONČENÉ VÝZVY

Zde jsou k nahlédnutí výzvy, u kterých již byl ukončen termín podání žádosti.

Výzva nositele ITI

Navazující výzva ZS ITI