Interreg Europe - EURE

 

Od srpna 2019 je město Plzeň prostřednictvím své příspěvkové organizace Útvaru koordinace evropských projektů (ÚKEP) zapojeno v mezinárodním projektu 

Effectiveness of Environmental Urban policies to improve Resources Efficiency (EURE).

Operační program: Interreg Europe

 

Projekt je zaměřený na efektivní využívání městských politik v oblasti životního prostředí. Projekt identifikuje u každého partnera politické nástroje, které ovlivňují oblast životního prostředí, a to na evropské i národní úrovni.

Nástroj zapojený do projektu: ITI – integrované územní investice

Realizace: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2023

Finanční podpora: 1,54 mil. EUR z ERDF

Vedoucí partner: Španělsko - Atlantic Axis of Peninsular Northwest – sdružení měst Galicie (Španělsko) a severního Portugalska

Další partneři projektu:

  • Itálie – Agency for the Development of the Empolese Valdesa (ASEV) – rozvojová agentura
  • Rumunsko – město Alba Iulia
  • Polsko – Lublinské Vojvodství
  • Česká republika – Útvar koordinace evropských projektů (ÚKEP)
  • Kypr – Nicosia Development Agency (ANEL) – rozvojová agentura
  • Belgie – Association of Cities and Regions for sustainable resource management (ACR+) – poradní partner se sídlem v Bruselu
  • Francie – Conference of Atlantic Arc Cities (CAAC) – sdružení měst Atlantiku se sídlem v Rennes
  • Lotyšsko – město Riga

Více informací naleznete na oficiálních stránkách https://www.interregeurope.eu/eure/.

Případně na Twitteru.