HARMONOGRAM VÝZEV

 Předpokládaný harmonogram výzev může být kdykoli upravován.