HARMONOGRAM VÝZEV

 Předpokládaný harmonogram výzev, může být kdykoli upravován.

 Harmonogram výzev nositele ITI a ZS ITI