EVALUACE PMO 14-20

Mid-term evaluace Strategie plzeňské metropolitní oblasti ITI

Cílem této evaluace bylo zhodnocení dosavadního dopadu intervencí realizovaných v rámci Strategie PMO ITI. 

Zpracovatel: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni