Články

Discover EURE Joint Report!

With more than 80 % of its population expected to live in urban areas by 2050, Europe is a highly urbanised continent. These urban areas are seen as both the source of and solution to today's economic, environmental and social challenges.…
05.03.2021

The third summary of EURE is out!

You will find in it and in your language an overview of the activities carried out by the EURE partners between August 2020 and February 2021. As you will read, faced with the challenges still arising from the COVID-19 restrictions (study…
05.03.2021

The regional reports, a powerful analysis tool

To better understand the state of play of the concerned territories, the EURE partners are working on 8 regional reports. A pool of experts, identified by the project’s partners, will support them in building these reports. Since the…
03.03.2020

Nevyužívané budovy a území odhalují skryté poklady pro rozvoj měst

Zástupci města Plzeň sdílejí dobrou praxi ve využívání integrovaných nástrojů v rámci programu Interreg Europe. Ve dnech 21 a 22. 1. 2020 přivítalo toskánské město Empoli zástupce města Plzně a dalších partnerů v rámci projektu EURE z…
22.05.2019

Město přijalo dotaci z operačního programu Interreg Europe

Město Plzeň se prostřednictvím své příspěvkové organizace Útvaru koordinace evropských projektů zapojilo do projektu EURE z operačního programu Interreg Europe. Cílem tohoto operačního programu je prostřednictvím sdílení, výměny zkušeností…
17.04.2019