ANALÝZA SKO

Studie Komunální odpady v Plzeňské aglomeraci je analytickým dokumentem, ve kterém naleznete:

  • Vyhodnocení produkce vybraných složek komunálních odpadů pro jednotlivé obce v PA za období 2018-2020 (108 obcí).
  • Vyhodnocení působnosti svozových společností dle obcí dle hlavních složek komunálních odpadů.
  • Schéma vzniku, zpracování, využití a zneškodňování komunálních odpadů na území PA.
  • Návrh vize fungování systému pro nakládání s KO v území PA se zohledněním požadavků vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje odpadového hospodářství na území statutárního města Plzně. 

Zpracovatelem tohoto atlasu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, které tímto ještě jednou děkujeme! 

Dokument k náhledu a stažení: Komunální odpady v Plzeňské aglomeraci (Analytická studie)