Aktuality

Příprava Strategie 2021+ v plném proudu

Příprava Strategie 2021+ v plném proudu

Minulý týden ve čtvrtek 18. června proběhl v Café Papírna workshop s názvem Kulaté stoly ITI ke Strategii Plzeňské aglomerace 2021+. Cílem bylo dojít ke vzájemné shodě ohledně definování rozvojových priorit našeho území pro příští programové období.

Více
Čtyři miliardy korun pomohly k rozvoji plzeňské oblasti

Čtyři miliardy korun pomohly k rozvoji plzeňské oblasti

V sedmiletém dotačním období, které právě končí, byly v regionu díky ITI investovány čtyři miliardy korun na rozvoj prostoru a služeb pro obyvatele Plzeňské metropolitní oblasti. 

Více
Vyhlášení výzev OPPIK

Vyhlášení výzev OPPIK

Nositel ITI oznamuje vyhlášení výzev k překládání projektových záměrů v OP PIK.

Více
Vyhlášení výzvy IROP – Parkovací systémy

Vyhlášení výzvy IROP – Parkovací systémy

Nositel ITI spolu se ZS ITI oznamují vyhlášení výzvy Vybudování a modernizace samostatných parkovacích systémů (IROP).

Více
Plzeň buduje novou retenční nádrž na Vinicích

Plzeň buduje novou retenční nádrž na Vinicích

Na plzeňských Vinicích se začíná se stavbou retenční nádrže, která při přívalových deštích zadrží až 6000 kubíků vody. Díky této vodohospodářské stavbě se bude moci pokračovat v dalším rozvoji města a výstavbě západního okruhu. Projekt byl realizován s využitím evropských fondů🇪🇺 prostřednictvím Integrovaného nástroje ITI.

Více
Na Světovaru se buduje vědeckotechnický park Tech Tower

Na Světovaru se buduje vědeckotechnický park Tech Tower

V areálu bývalého pivovaru Světovar na Slovanech se buduje vědeckotechnický park TechTower, jenž má poskytovat komplexní služby a prostory pro vybrané inovační firmy, podporovat začínající společnosti a mladé podnikatele. Vznikne rekonstrukcí objektu bývalých ležáckých sklepů a budovy správní vily.

Více
Termín jednání pracovní skupiny ITI

Termín jednání pracovní skupiny ITI

Ve čtvrtek 28. května 2020 se uskuteční 7. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast.

Více
Změna harmonogramu výzev

Změna harmonogramu výzev

K 11. 5. došlo k upřesnění termínů vyhlášení/ukončení výzev ITI na Parkovací systémy.

Více
Jak směřovat evropské dotace tam, kde jsou skutečně třeba? Šancí jsou integrované nástroje

Jak směřovat evropské dotace tam, kde jsou skutečně třeba? Šancí jsou integrované nástroje

Čerpání financí prostřednictví tzv. integrovaných nástrojů v sobě skrývá celou řadu výhod, od přesnějšího zacílení dotační pomoci až po širší spolupráci obcí a jiných subjektů z jednoho společného území.

Více
Vyhlášení výzev IROP na sociální podnikání a sociální služby

Vyhlášení výzev IROP na sociální podnikání a sociální služby

Nositel ITI spolu se ZS ITI oznamují vyhlášení výzev v IROP zaměřených na sociální podnikání a sociální služby.

Více
Změna harmonogramu výzev

Změna harmonogramu výzev

K 8. 4. došlo k upřesnění termínů vyhlášení/ukončení výzev IROP Sociální podnikání a Sociální infrastruktura a k navýšení alokací obou výzev.

Více
Stanovisko ŘO IROP k mimořádným opatřením v souvislosti s COVID-19

Stanovisko ŘO IROP k mimořádným opatřením v souvislosti s COVID-19

Účelem tohoto stanoviska je usnadnit žadatelům a příjemcům IROP řízení realizace a udržitelnosti jejich projektů v souvislosti se současnou epidemiologickou situaci v ČR spojenou s výskytem COVID-19.

Více