Aktuality

Vyhlášení výzvy OPPIK

Vyhlášení výzvy OPPIK

Nositel ITI vyhlašuje výzvu k překládání projektových záměrů v OP PIK.

Více
Pozvánka na seminář ITI

Pozvánka na seminář ITI

Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti Vás prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. a Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) zve na seminář pro žadatele IROP, konaný dne 19. února 2020.

Více
Podívejte se na návrhy projektů pro PMO

Podívejte se na návrhy projektů pro PMO

Plzeňská metropolitní oblast dnes v Praze ministerstvům představila návrhy strategických projektů pro nadcházející programové období 2021-2027. Podívejte se na ně.

Více
Nevyužívané budovy a území odhalují skryté poklady pro rozvoj měst

Nevyužívané budovy a území odhalují skryté poklady pro rozvoj měst

Zástupci města Plzeň sdílejí dobrou praxi ve využívání integrovaných nástrojů v rámci programu Interreg Europe.

Více
Integrované nástroje mají podporu Evropské komise

Integrované nástroje mají podporu Evropské komise

Zástupci integrovaných nástrojů České republiky jednali ve středu 22. 1. v Bruselu s Evropskou komisíohledně budoucího nastavení integrovaných nástrojů.

 

 

Více
Změna harmonogramu výzev

Změna harmonogramu výzev

K 16. 1. 2020 došlo ke změnám v harmonogramu plánovaných výzev ITI PMO.

Více
ITI podporuje výzkum a vývoj

ITI podporuje výzkum a vývoj

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni získalo nový výpočetní tomograf pro práci s experimentálními zvířaty. Na zvířecích modelech budou pomocí něj výzkumníci sledovat zejména prokrvení orgánů. Pořízení CT je součástí širšího výzkumného projektu, v němž je Lékařská fakulta UK v Plzni partnerem Západočeské univerzity v Plzni. 

Více
Nová tramvajová trať na Borská pole je v provozu

Nová tramvajová trať na Borská pole je v provozu

Dostupnost služeb a funkcí, neboli odbourávání dopravních bariér. Tento strategický cíl plní nově prodloužená tramvajová trať k Západočeské univerzitě na Borech, jejíž celkové náklady činí přes 0,6 mld. Kč. Více jak polovina nákladů je hrazena z EU fondů prostřednivtvím nástroje ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Více
Změna harmonogramu výzev

Změna harmonogramu výzev

K 2. 12. 2019 došlo ke změnám termínů harmonogramu výzev OP PIK.

Více
Ohlédnutí za Konferencí ITI

Ohlédnutí za Konferencí ITI

Připomeňte si závěry vzešlé z proběhlé Konference ITI vč. kompletní fotodokumentace a informace ohledně aktuální situace kolem integrovaných teritoriálních investic.

 

Více
Změna harmonogramu výzev

Změna harmonogramu výzev

K 11. 11. 2019 došlo ke změnám termínů harmonogramu výzev IROP.

Více
Mezinárodní setkání k ITI v Plzni

Mezinárodní setkání k ITI v Plzni

V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskuteční první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy České republiky a odborníků zabývajících se problematikou ITI. 

Více