Aktuality

Z Evropského parlamentu na téma ITI

Dnes od 15h pořádá poslankyně Martina Dlabajová v Evropském parlamentu workshop na téma ITI jako efektivní nástroj kohezní politiky. Za plzeňskou metropolitní oblast vystoupí Ing. Erich Beneš, ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně.

Zajímá Vás, jak takový workshop probíhá a čeho přesně se bude týkat? Celou akci je možné sledovat on-line zde na stránkách EP.

Odkaz na FCB profil Martiny Dlabajové vč. pozvánky zde

Více

Pozvánka na seminář API

Agentura pro podnikání a inovace (API) Vás zve na seminář Výběr dodavatele v OP PIK, konaný dne 24. dubna 2019 od 9h.

 

Více

Pozvánka na seminář ITI

Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti Vás prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. zve na seminář pro žadatele OPZ, konaný dne 9. dubna 2019 od 10h. 

Více

Termíny jednání pracovních skupin

V úterý 2. dubna 2019 se uskuteční:

  • 7. jednání pracovní skupiny Mobilita (start 9h)
  • 5. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast (start 13h)

Místo konání: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, Divadelní 3, Plzeň (1. patro)

Více

Změny ve Strategii ITI PMO

V měsící únoru došlo k několik změnám v klíčovém dokumentu Strategie ITI PMO.

 

Více

Zkrácení termínu výzvy IROP TEN-T

U vyhlášené výzvy ZS ITI č. 19 Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T dochází ke zkrácení termínu pro podání projektových žádostí.

Více

Změny v ukončené výzvě IROP ZŠ

U ukončené výzvy nositele č. 36navazující výzvy ZS ITI č. 22 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V dochází k navýšení alokace.

Více

Pozvánka na seminář ITI

Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti Vás prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. a Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) zve na seminář pro žadatele IROP, konaný dne 6. března 2019.

Více

Vyhlášení výzev do OPZ

Nositel ITI vyhlašuje poslední výzvy k předkládání projektových záměrů v OP Zaměstnanost.

Více

Vyhlášení výzev IROP SC 2.1 a SC 2.2

ZS ITI vyhlašuje v návaznosti na nositele ITI výzvy k předkládání projektových žádostí v IROP zaměřené na sociální bydlení, podnikání a sociální služby.

Více

Vyhlášení výzev IROP SC 2.1 a SC 2.2

Nositel ITI vyhlašuje výzvy k předkládání projektových záměrů v IROP zaměřené na sociální bydlení, podnikání a sociální služby

Více

Vyhlášení výzvy IROP Cyklodoprava

ZS ITI vyhlašuje výzvu k předkládání projektových žádostí do IROP - Optimalizace a rozvoj cyklodopravy.

Více