Aktuality

Pozvánka na seminář API

Agentura pro podnikání a inovace (API) Vás zve na seminář Výběr dodavatele v OP PIK.

Zahájení: 24. dubna 2019, 9h

Místo konání: Agentura pro podnikání a inovace, Americká 8/39, Plzeň

Svoji účast potvrďte do 22. dubna 2019 na e-mail: plzen@agentura-api.org.

Více informací k semináři naleznete na stránkách API.

Pozvánka na seminář OPZ

Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti Vás prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. zve na seminář pro žadatele OPZ k výzvě ITI č. 39 Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti a č. 40 Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování.

Zahájení: 9. dubna 2019, 10h

Místo konání: zasedací místnost č. 217 Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 16, 301 00 Plzeň (1. patro)

Svoji účast potvrďte do 3. dubna 2019 na e-mail: jindrovae@plzen.eu.

Více informací k semináři naleznete v pozvánce.

Termíny jednání pracovních skupin

V úterý 2. dubna 2019 se uskuteční:

  • 7. jednání pracovní skupiny Mobilita (start 9h)
  • 5. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast (start 13h)

Místo konání: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, Divadelní 3, Plzeň (1. patro)

Změny ve Strategii ITI PMO

V měsící únoru došlo k několik změnám v klíčovém dokumentu Strategie ITI PMO.

U jednotlivých operačních programů dochází ke zpřesnění finančních harmonogramů na základě skutečného čerpání a znalosti absorpční kapacity území. U některých programů jsou s tímto spojeny i úpravy hodnot monitorovacích indikátorů.

K nejzásadnější změně dochází u operačního programu IROP, konkrétněji u opatření 2.1.1 Rozvoj páteřní sítě regionální infrastruktury navazující na síť TEN-T, kde byl ze Strategie vyjmut klíčový projekt Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská. Důvodem byly náklady vysoce přesahující rámec alokované částky ve Strategii a také uspění projektové žádosti v rámci individuální výzvy IROP. U opatření 2.2.1 Vybudování a modernizace přestupních terminálů dále došlo k doplnění možnosti budování samostatných parkovacích systémů typu P+R.

Více viz záložka Dokumenty/Strategie.

Zkrácení termínu výzvy č. 19 ZS ITI

Ke dni 13. 3. 2019 dochází ke zkrácení termínu pro podání žádosti o podporu v MS2014+ u vyhlášené výzvy ZS ITI č. 19 Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T.

PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ
30. 6. 2019, 14h 10. 4. 2019, 14h

Navýšení alokace ukončené výzvy pro ZŠ

Ke dni 5. 3. 2019 dochází k navýšení alokace ukončené výzvy nositele č. 36navazující výzvy ZS ITI č. 22 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V.

  PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ
EFRR 40 582 038,62 Kč 54 087 219,50 Kč
Státní rozpočet 7 161 536,23 Kč 9 544 803,44 Kč

 

Pozvánka na seminář IROP

Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti Vás prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. a Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) zve na seminář pro žadatele IROP k výzvě č. 41 (Sociální bydlení), č. 42 (Sociální podnikání) a č. 43 (Sociální služby).

Zahájení: 6. března 2019

Místo konání: zasedací místnost č. 217 Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 16, 301 00 Plzeň (1. patro)

Svoji účast potvrďte do 28. února 2019 na e-mail: jindrovae@plzen.eu.

Více informací k semináři naleznete v pozvánce.

Poslední výzvy do OPZ!

Nositel ITI vyhlašuje výzvy k předkládání projektových záměrů:

Navazující výzvy ZS ITI v SC 2.1 a 2.2 vyhlášeny!

ZS ITI vyhlašuje v návaznosti na nositele ITI výzvy k předkládání projektových žádostí: 

Výzvy nositele ITI v SC 2.1 a 2.2 vyhlášeny!

Nositel ITI vyhlašuje výzvy k předkládání projektových záměrů:

30.01.2019

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 23 k předkládání projektových žádostí Optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV. – integrované projekty ITI. Tato výzva navazuje na 38. výzvu nositele ITI. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ je 28. 2. 2019 v 9:00 hodin. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu je 1. 7. 2019 ve 14:00 hodin.

30. 01.2019

Vyhlášena výzva č. 38 k předkládání projektových záměrů Optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV. v termínu od 30. 1. 2019 do 20. 3. 2019.