Aktuality

Mezinárodní setkání k ITI v Plzni

Mezinárodní setkání k ITI v Plzni

V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskuteční první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy České republiky a odborníků zabývajících se problematikou ITI. 

Více
Modernizace plzeňské 7. ZŠ

Modernizace plzeňské 7. ZŠ

7. základní a mateřská škola  v Plzni má novou nástavbu s odbornými učebnami za více jak 40 mil. Kč. Prostřednictvím nástroje ITI Plzeň byla z EU poskytnuta dotace přesahující 20 mil. Kč.

Více
Vyhlášení výzvy IROP - Vozidla

Vyhlášení výzvy IROP - Vozidla

Nositel ITI spolu se ZS ITI vyhlašují výzvy v IROP zaměřené na pořízení bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu.

Více
Změny v ukončené výzvě IROP ZŠ

Změny v ukončené výzvě IROP ZŠ

U ukončené výzvy nositele č. 36 a navazující výzvy ZS ITI č. 22 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V dochází k navýšení alokace.

Více
Změna harmonogramu výzev

Změna harmonogramu výzev

K 27. 9. 2019 došlo ke změnám termínů harmonogramu výzev IROP.

 

 

Více
Vyhlášení výzvy OPPIK

Vyhlášení výzvy OPPIK

Nositel ITI vyhlašuje výzvu k předkládání projektových záměrů v OP PIK.

Více
Mezinárodní setkání k ITI v Plzni

Mezinárodní setkání k ITI v Plzni

29/10/2019 se v Plzni uskuteční první mezinárodní setkání představitelů Evropské komise, státní správy a samosprávy ČR a odborníků, kteří se problematikou ITI zabývají. Podívejte se na program konference a nenechte si tuto významnou událost uniknout.

Více
Harmonogram výzev podzim 2019

Harmonogram výzev podzim 2019

Na záložce Výzvy byl zveřejněn předpokládaný harmonogram výzev IROP a OP PIK, vyhlašovaných na podzim r. 2019.

 

Více
Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+

Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+

Dne 22. května 2019 proběhl v prostorách Moving Station seminář ITI s názvem Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+. Seminář měl za cíl informovat místní aktéry regionálního rozvoje o chystaném programovém období 2021-2027 a budoucím směřování nástroje ITI (Integrovaných územních investic) v území. 

Více
Pozvánka na seminář ITI

Pozvánka na seminář ITI

Primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa a ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Ing. Erich Beneš Vás srdečně zvou na seminář Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+, týkající se nástroje ITI v připravovaném programovém období 2021-2027.

Více
Změny ve výzvě OPD č. 44

Změny ve výzvě OPD č. 44

U vyhlášené výzvy nositele ITI č. 44 Rozvoj městských drážních systémů včetně související infrastruktury došlo k navýšení alokace a k prodloužení termínu pro příjem projektových záměrů.

Více
Změna Strategie ITI PMO

Změna Strategie ITI PMO

V měsící květnu došlo v klíčovém dokumentu Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti ke změně.

 

Více