Aktuality

22. 03. 2017

22. 03. 2017

Seminář pro žadatele k výzvě IROP č. 60 - Sociální infrastruktura a č. 63 Sociální podnikání - integrované projekty ITI - pozvánka zde.

Více
20. 03. 2017

20. 03. 2017

1. jednání pracovní skupiny Aplikovaný výzkum.

Více
15. 03. 2017

15. 03. 2017

Vyhlášeny výzvy ZS ITI.

Více
15. 03. 2017

15. 03. 2017

6. jednání Řídicího výboru ITI.

Více
09. 03. 2017

09. 03. 2017

1. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

Více
06. 03. 2017

06. 03. 2017

OP VVV - Předaplikační výzkum: Konzultační den - workshop pro žadatele - pozvánka zde.

Více
23. 02. 2017

23. 02. 2017

Seminář pro žadatele k výzvě IROP č. 50 - Udržitelná doprava - integrované projekty ITI - Optimalizace a rozvoj cyklodopravy - pozvánka zde.

Více
22. 02. 2017

22. 02. 2017

Vyhlášeny výzvy ZS ITI.

Více
21. 02. 2017

21. 02. 2017

Byl schválen "Strategický rámec MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň" - http://www.dotaceeu.cz/getmedia/d6c69732-bed0-4a5a-b49d-7d5fa84c7c70/OPR_Plzen.pdf.

Více
13. 02. 2017

13. 02. 2017

Vyhlášena 11. výzva k předkládání projektových záměrů "Předaplikační výzkum pro ITI, Příl. č. 1 - Indikátory výzvy, Příl. č. 2 - Podmínky plnění indikátorů, Příl. č. 3 Podkladový materiál v termínu od 13.2.2017 do 8.3.2017. Pro hodnocení výzvy ŘO č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI není relevantní vykazování indikátorů 2 00 00 a 2 02 13, které byly součástí výzvy nositele ITI č. 11.

Více
08. 02. 2017

08. 02. 2017

Seminář pro základní a střední školy k výzvám nositele ITI č. 9 a 10 - pozvánka zde.

Více
02. 02. 2017

02. 02. 2017

Vyhlášeny výzvy nositele ITI č. 6 - 10 ve vazbě na výzvy IROP č. 60, 63, 66 - integrované projekty ITI.

Více