Aktuality

22. 03. 2017

Seminář pro žadatele k výzvě IROP č. 60 - Sociální infrastruktura a č. 63 Sociální podnikání - integrované projekty ITI - pozvánka zde.

20. 03. 2017

1. jednání pracovní skupiny Aplikovaný výzkum.

15. 03. 2017

6. jednání Řídicího výboru ITI.

15. 03. 2017

Vyhlášeny výzvy ZS ITI.

09. 03. 2017

1. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

06. 03. 2017

OP VVV - Předaplikační výzkum: Konzultační den - workshop pro žadatele - pozvánka zde.

23. 02. 2017

Seminář pro žadatele k výzvě IROP č. 50 - Udržitelná doprava - integrované projekty ITI - Optimalizace a rozvoj cyklodopravy - pozvánka zde.

22. 02. 2017

Vyhlášeny výzvy ZS ITI.

21. 02. 2017

Byl schválen "Strategický rámec MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň" - http://www.dotaceeu.cz/getmedia/d6c69732-bed0-4a5a-b49d-7d5fa84c7c70/OPR_Plzen.pdf.

13. 02. 2017

Vyhlášena 11. výzva k předkládání projektových záměrů "Předaplikační výzkum pro ITI, Příl. č. 1 - Indikátory výzvy, Příl. č. 2 - Podmínky plnění indikátorů, Příl. č. 3 Podkladový materiál v termínu od 13.2.2017 do 8.3.2017. Pro hodnocení výzvy ŘO č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI není relevantní vykazování indikátorů 2 00 00 a 2 02 13, které byly součástí výzvy nositele ITI č. 11.

08. 02. 2017

Seminář pro základní a střední školy k výzvám nositele ITI č. 9 a 10 - pozvánka zde.

02. 02. 2017

Zastupitelstvo města Plzně schválilo "Plán udržitelné mobility Plzně" - http://www.mobilita-plzen.cz/ke-stazeni.