Aktuality

Vyhlášení výzvy v OP PIK!

Nositel ITI vyhlašuje výzvu k předkládání projektových záměrů:

  • výzva č. 45 PORADENSTVÍ v termínu 13.8.2019 - 4.10.2019

Odkaz na nadřazenou výzvu řídícího orgánu naleznete na záložce Výzvy/OPPIK.

Harmonogram výzev podzim 2019

Na záložce Výzvy byl zveřejněn předpokládaný harmonogram výzev IROP a OP PIK, vyhlašovaných na podzim r. 2019.

 

Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+

Dne 22. května 2019 proběhl v prostorách Moving Station seminář ITI s názvem Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+. Seminář měl za cíl informovat místní aktéry regionálního rozvoje o chystaném programovém období 2021-2027 a budoucím směřování nástroje ITI (Integrovaných územních investic) v území. Seminář se konal pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy, který se zhostil úvodního slova a seminář zahájil.

Více se dočtete v sekci Články.

Pozvánka na seminář ITI

Primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa a ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Ing. Erich Beneš Vás srdečně zvou na seminář Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+, týkající se nástroje ITI v připravovaném programovém období 2021-2027.

Zahájení: 22. 5. 2019, 12.30

Místo konání: Kulturní prostor Moving station, Koperníkova 574/56, Plzeň – Jižní předměstí

Svoji účast potvrďte do 17. května 2019 na e-mail: syrovatkovav@plzen.eu.

Více informací k semináři naleznete v pozvánce.

Změny ve výzvě OPD č. 44

Ke dni 20. 5. 2019 dochází k navýšení alokace u vyhlášené výzvy nositele ITI č. 44 Rozvoj městských drážních systémů včetně související infrastruktury.

  PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ
Příspěvek Unie 394 542 000,00 Kč 570 542 000,00 Kč

Ke dni 13. 5. 2019 došlo k prodloužení termínu pro příjem projektových záměrů do pracovní skupiny.

PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ
13. 5. 2019, 12h 22. 5. 2019, 12h

Změna dokumentu Strategie ITI PMO

V měsící květnu došlo v klíčovém dokumentu Strategie ITI PMO ke změně.

U Operačního programu Doprava byl navýšen objem dotačních prostředků pro období 2014-2020 v celkové výši 176 mil. Kč. Finanční alokace Strategie byla tedy navýšena ze současných 814,9 mil. Kč na 990,9 mil. Kč.

Více viz záložka Dokumenty/Strategie.

Prodloužení termínu výzvy č. 44 v OP Doprava

Ke dni 13. 5. 2019 dochází k prodloužení termínu pro příjem projektových záměrů do pracovní skupiny u vyhlášené výzvy nositele ITI č. 44 Rozvoj městských drážních systémů včetně související infrastruktury.

PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ
13. 5. 2019, 12h 22. 5. 2019, 12h

Pozvánka na seminář ITI

Primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa a ředitel Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně Ing. Erich Beneš Vás srdečně zvou na seminář Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+, týkající se nástroje ITI v připravovaném programovém období 2021-2027.

Zahájení: 22. 5. 2019, 12.30

Místo konání: Kulturní prostor Moving station, Koperníkova 574/56, Plzeň – Jižní předměstí

Svoji účast potvrďte do 17. května 2019 na e-mail: syrovatkovav@plzen.eu.

Více informací k semináři naleznete v pozvánce.

Pozvánka na seminář API

Agentura pro podnikání a inovace (API) Vás zve na seminář Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK.

Zahájení: 16. 5. 2019, 9h

Místo konání: Agentura pro podnikání a inovace, Americká 8/39, Plzeň

Svoji účast potvrďte do 14. května 2019 na e-mail: plzen@agentura-api.org.

Více informací k semináři naleznete na stránkách API.

Vyhlášení výzvy v OP Doprava!

Nositel ITI vyhlašuje výzvu k předkládání projektových záměrů:

Odkaz na nadřazenou výzvu řídícího orgánu naleznete na záložce Výzvy/OPD.

Primátoři jednali o podmínkách pro rozvoj měst

Jednání primátorů všech sedmadvaceti statutárních měst České republiky v Pardubicích vyvrcholilo podpisem společného Stanoviska, které definovalo základní požadavky největších českých měst pro nové programové období Evropské unie (2021–2027). Primátoři na rozvoj měst požadují 75 až 100 miliard.

Více se dočtete na záložce Články.

Znovuotevření výzvy OPPIK Klastry

Z technických důvodů dojde ke znovuotevření výzvy I. ITI Plzeň 01_17_123, 01_18_239 - SPOLUPRÁCE - KLASTRY pro finalizaci a podání projektových žádostí, jejichž záměry byly schváleny Řídícím výborem ITI.

Termín: 16. dubna 2019, 9h - 17. dubna 2019, 16h