Aktuality

Vyhlášení výzvy IROP Vozidla

Vyhlášení výzvy IROP Vozidla

Nositel ITI a ZS ITI oznamují vyhlášení výzvy IROP na Obměnu vozového parku využívající drážní systémy.

Více
Konzultační servis IROP

Konzultační servis IROP

Máte dotaz k věcnému zaměření a podmínkám výzev IROP 21+? Případně k podmínkám REACT-EU? Neváhejte se obrátit na jejich konzultační servis.

Více
Změna ve výzvě IROP

Změna ve výzvě IROP

Změna se týká výzvy ZS ITI č. 32 OPTIMALIZACE A ROZVOJ CYKLODOPRAVY V.

Více
Termín jednání pracovní skupiny ITI

Termín jednání pracovní skupiny ITI

V úterý 8. června 2021 se uskuteční 8. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast.

Více
Vyhlášení výzev IROP - nositel ITI + ZS ITI

Vyhlášení výzev IROP - nositel ITI + ZS ITI

Nositel ITI a ZS ITI oznamují vyhlášení výzev IROP na Parkovací systémy, Cyklostezky a Sociální infrastrukturu.

Více
Harmonogram výzev 2021 - ZMĚNA

Harmonogram výzev 2021 - ZMĚNA

Podívejte se na aktualizovaný harmonogram posledních plánovaných výzev IROP pro letošní rok!

Více
První část SPA21+ byla schválena vedením města.

První část SPA21+ byla schválena vedením města.

Na konci března byla zastupitelstvem města Plzně schválena první část, tzv. koncepční část, klíčového rozvojového dokumentu Plzeňské aglomerace pro období 2021-2027 (dále také SPA21+). SPA 21+ navazuje na Strategii ITI Plzeňské metropolitní oblasti 2014 – 2020 a stanovuje hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu 7 let.

Více
Interreg Europe - EURE

Interreg Europe - EURE

Víte, že jsme zapojeni do mezinárodního projektu EURE Interreg Europe, zaměřeného na efektivní využívání městských politik v oblasti životního prostředí? A víte, že už je za námi 3. etapa tohoto projektu? Více o našich aktivitách v krátkém shrnutí.

Více
Harmonogram výzev pro rok 2021

Harmonogram výzev pro rok 2021

Podívejte se na aktualizovaný harmonogram plánovaných výzev pro rok 2021! Týká se IROPu.

Více
Veřejnost se zapojila do příprav rozvojového dokumentu ohledně budoucnosti Plzeňské aglomerace

Veřejnost se zapojila do příprav rozvojového dokumentu ohledně budoucnosti Plzeňské aglomerace

Příležitost vyjádřit se k rozvojovým prioritám naší aglomerace měli na konci loňského roku všichni její obyvatelé a to v rámci příprav nového strategického dokumentu, na němž pracujeme. Dotazník navazoval na červnový workshop pro odbornou veřejnost, který proběhl v Café Papírna a kde se jeho účastníci právě na těchto rozvojových prioritách shodli.

 

Více
Online konference Evropské fondy 2021+

Online konference Evropské fondy 2021+

Online konference představí podobu evropských fondů v České republice po roce 2020. Živý stream na webu DotaceEU.cz 8. prosince od 9:00.

Více
Jak se žije obyvatelům Plzeňské aglomerace?

Jak se žije obyvatelům Plzeňské aglomerace?

Dotazníkové šetření v rámci příprav Strategie Plzeňské aglomerace 2021+ na téma rozvojových potřeb našeho území. Zapojte se!

Více