Aktuality

Změny ve Strategii ITI PMO

V měsící únoru došlo k několik změnám v klíčovém dokumentu Strategie ITI PMO.

U jednotlivých operačních programů dochází ke zpřesnění finančních harmonogramů na základě skutečného čerpání a znalosti absorpční kapacity území. U některých programů jsou s tímto spojeny i úpravy hodnot monitorovacích indikátorů.

K nejzásadnější změně dochází u operačního programu IROP, konkrétněji u opatření 2.1.1 Rozvoj páteřní sítě regionální infrastruktury navazující na síť TEN-T, kde byl ze Strategie vyjmut klíčový projekt Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská. Důvodem byly náklady vysoce přesahující rámec alokované částky ve Strategii a také uspění projektové žádosti v rámci individuální výzvy IROP. U opatření 2.2.1 Vybudování a modernizace přestupních terminálů dále došlo k doplnění možnosti budování samostatných parkovacích systémů typu P+R.

Více viz záložka Dokumenty/Strategie.

Zkrácení termínu výzvy č. 19 ZS ITI

Ke dni 13. 3. 2019 dochází ke zkrácení termínu pro podání žádosti o podporu v MS2014+ u vyhlášené výzvy ZS ITI č. 19 Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T.

PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ
30. 6. 2019, 14h 10. 4. 2019, 14h

Navýšení alokace ukončené výzvy pro ZŠ

Ke dni 5. 3. 2019 dochází k navýšení alokace ukončené výzvy nositele č. 36navazující výzvy ZS ITI č. 22 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V.

  PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ
EFRR 40 582 038,62 Kč 54 087 219,50 Kč
Státní rozpočet 7 161 536,23 Kč 9 544 803,44 Kč

 

Pozvánka na seminář IROP

Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti Vás prostřednictvím Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. a Zprostředkujícího subjektu ITI (ZS ITI) zve na seminář pro žadatele IROP k výzvě č. 41 (Sociální bydlení), č. 42 (Sociální podnikání) a č. 43 (Sociální služby).

Zahájení: 6. března 2019

Místo konání: zasedací místnost č. 217 Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 16, 301 00 Plzeň (1. patro)

Svoji účast potvrďte do 28. února 2019 na e-mail: jindrovae@plzen.eu.

Více informací k semináři naleznete v pozvánce.

Poslední výzvy do OPZ!

Nositel ITI vyhlašuje výzvy k předkládání projektových záměrů:

Navazující výzvy ZS ITI v SC 2.1 a 2.2 vyhlášeny!

ZS ITI vyhlašuje v návaznosti na nositele ITI výzvy k předkládání projektových žádostí: 

Výzvy nositele ITI v SC 2.1 a 2.2 vyhlášeny!

Nositel ITI vyhlašuje výzvy k předkládání projektových záměrů:

30.01.2019

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 23 k předkládání projektových žádostí Optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV. – integrované projekty ITI. Tato výzva navazuje na 38. výzvu nositele ITI. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ je 28. 2. 2019 v 9:00 hodin. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu je 1. 7. 2019 ve 14:00 hodin.

30. 01.2019

Vyhlášena výzva č. 38 k předkládání projektových záměrů Optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV. v termínu od 30. 1. 2019 do 20. 3. 2019.

28.01.2019

Vyhlášena výzva č. 37 k předkládání projektových záměrů „Služby infrastruktury“ v termínu od  28. 1. 2019 do 28. 2. 2019.

17.01.2019

17. jednání Řídicího výboru ITI.

05.12.2018

Změna termínu ukončení výzvy ZS ITI č. 19 Zlepšení napojení metropolitní oblasti TEN-T – integrované projekty ITI“ k předkládání projektových žádostí v termínu 12. 3. 2018 – 30. 6. 2019.