Aktuality

Vyhlášení výzvy v OP PIK!

Nositel ITI vyhlašuje výzvu k předkládání projektových záměrů:

  • výzva č. 45 PORADENSTVÍ v termínu 13.8.2019 - 4.10.2019

Odkaz na nadřazenou výzvu řídícího orgánu naleznete na záložce Výzvy/OPPIK.

Harmonogram výzev podzim 2019

Na záložce Výzvy byl zveřejněn předpokládaný harmonogram výzev IROP a OP PIK, vyhlašovaných na podzim r. 2019.

 

Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+

Dne 22. května 2019 proběhl v prostorách Moving Station seminář ITI s názvem Rozvoj plzeňské metropolitní oblasti 2021+. Seminář měl za cíl informovat místní aktéry regionálního rozvoje o chystaném programovém období 2021-2027 a budoucím směřování nástroje ITI (Integrovaných územních investic) v území. Seminář se konal pod záštitou primátora města Plzně Martina Baxy, který se zhostil úvodního slova a seminář zahájil.

Více se dočtete v sekci Články.

další aktuality