Aktuality

Ohlédnutí za Konferencí ITI

Ohlédnutí za Konferencí ITI

Připomeňte si závěry vzešlé z proběhlé Konference ITI vč. kompletní fotodokumentace a informace ohledně aktuální situace kolem integrovaných teritoriálních investic.

 

Více
Změna harmonogramu výzev

Změna harmonogramu výzev

K 11. 11. 2019 došlo ke změnám termínů harmonogramu výzev IROP.

Více
Mezinárodní setkání k ITI v Plzni

Mezinárodní setkání k ITI v Plzni

V úterý 29. října se ve Výzkumném centru NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni uskuteční první mezinárodní konference představitelů Evropské komise, státní správy, samosprávy České republiky a odborníků zabývajících se problematikou ITI. 

Více
další aktuality

Důležité

Ohlédnutí za Konferencí ITI

Ohlédnutí za Konferencí ITI

Připomeňte si závěry vzešlé z proběhlé Konference ITI vč. kompletní fotodokumentace a informace ohledně aktuální situace kolem integrovaných teritoriálních investic.

 

Více