Aktuality

Změna harmonogramu výzev

Změna harmonogramu výzev

K 16. 1. 2020 došlo ke změnám v harmonogramu plánovaných výzev ITI PMO.

Více
ITI podporuje výzkum a vývoj

ITI podporuje výzkum a vývoj

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni získalo nový výpočetní tomograf pro práci s experimentálními zvířaty. Na zvířecích modelech budou pomocí něj výzkumníci sledovat zejména prokrvení orgánů. Pořízení CT je součástí širšího výzkumného projektu, v němž je Lékařská fakulta UK v Plzni partnerem Západočeské univerzity v Plzni. 

Více
Nová tramvajová trať na Borská pole je v provozu

Nová tramvajová trať na Borská pole je v provozu

Dostupnost služeb a funkcí, neboli odbourávání dopravních bariér. Tento strategický cíl plní nově prodloužená tramvajová trať k Západočeské univerzitě na Borech, jejíž celkové náklady činí přes 0,6 mld. Kč. Více jak polovina nákladů je hrazena z EU fondů prostřednivtvím nástroje ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Více
další aktuality

Důležité

Změna harmonogramu výzev

Změna harmonogramu výzev

K 16. 1. 2020 došlo ke změnám v harmonogramu plánovaných výzev ITI PMO.

Více