Aktuality

Změny ve Strategii ITI PMO

V měsící únoru došlo k několik změnám v klíčovém dokumentu Strategie ITI PMO.

U jednotlivých operačních programů dochází ke zpřesnění finančních harmonogramů na základě skutečného čerpání a znalosti absorpční kapacity území. U některých programů jsou s tímto spojeny i úpravy hodnot monitorovacích indikátorů.

K nejzásadnější změně dochází u operačního programu IROP, konkrétněji u opatření 2.1.1 Rozvoj páteřní sítě regionální infrastruktury navazující na síť TEN-T, kde byl ze Strategie vyjmut klíčový projekt Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská. Důvodem byly náklady vysoce přesahující rámec alokované částky ve Strategii a také uspění projektové žádosti v rámci individuální výzvy IROP. U opatření 2.2.1 Vybudování a modernizace přestupních terminálů dále došlo k doplnění možnosti budování samostatných parkovacích systémů typu P+R.

Více viz záložka Dokumenty/Strategie.

Zkrácení termínu výzvy č. 19 ZS ITI

Ke dni 13. 3. 2019 dochází ke zkrácení termínu pro podání žádosti o podporu v MS2014+ u vyhlášené výzvy ZS ITI č. 19 Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T.

PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ
30. 6. 2019, 14h 10. 4. 2019, 14h

Navýšení alokace ukončené výzvy pro ZŠ

Ke dni 5. 3. 2019 dochází k navýšení alokace ukončené výzvy nositele č. 36navazující výzvy ZS ITI č. 22 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V.

  PŮVODNÍ AKTUÁLNÍ
EFRR 40 582 038,62 Kč 54 087 219,50 Kč
Státní rozpočet 7 161 536,23 Kč 9 544 803,44 Kč

 

další aktuality