Výzvy ZS

Vyhlášené výzvy zprostředkujícího subjektu ITI:

  • IROP

– 1. výzvaObměna vozového parku využívajícího drážní systémy.

3. výzvaOptimalizace a rozvoj cyklodopravy.

4. výzvaSociální bydlení – integrované projekty ITI.

5. výzvaInfrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – integrované projekty ITI.

6. výzvaVznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků – integrované projekty ITI.

9. výzva Terminály – integrované projekty ITI.

 

  • OP VVV

V případě OP VVV je výzva k předkládání žádostí o podporu vyhlášena ze strany Řídícího orgánu OP VVV:

výzva č. 02_17_048Předaplikační výzkum pro ITI.