Výzvy ZS

Vyhlášené výzvy zprostředkujícího subjektu ITI:

  • IROP

– 1. výzvaObměna vozového parku využívajícího drážní systémy.

3. výzvaOptimalizace a rozvoj cyklodopravy.

5. výzvaInfrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby – integrované projekty ITI.

9. výzva Terminály – integrované projekty ITI.

10. výzvaZvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI.

11. výzvaVybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů – integrované projekty ITI.

 

  • OP VVV

V případě OP VVV je výzva k předkládání žádostí o podporu vyhlášena ze strany Řídícího orgánu OP VVV:

výzva č. 02_17_048Předaplikační výzkum pro ITI.