VÝZVY ZS

Vyhlášené výzvy zprostředkujícího subjektu ITI:

  • IROP:

– 1. výzvaObměna vozového parku využívajícího drážní systémy – vyhlášeno v termínu 22.2.2017 do 30.11.2017.

11. výzvaVybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 10.7.2017 do 21.12.2017.

14. výzvaVznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 1.9.2017 – 17.1.2018.

15. výzvaOptimalizace a rozvoj cyklodopravy – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 26.9.2017 – 28.2.2018.

16. výzvaSociální bydlení – Integrované projekty ITI vyhlášeno v termínu 1.11.2017 – 17.1.2018.

  • OP VVV:

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.