VÝZVY ZS

Vyhlášené výzvy zprostředkujícího subjektu ITI:

  • IROP:

– změna 15. výzvyOptimalizace a rozvoj cyklodopravy – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 26.9.2017 – 20.12.2018.

18. výzvaSociální bydlení – Integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 1.2.2018 – 30.4.2018.

19. výzvaZlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 12.3.2018 – 20.12.2018.

20. výzva Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků III – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 3.4. 2018 – 19.11.2018.

Informace k vydávání stanoviska statutárního města Plzně k projektům sociálního bydlení v rámci integrovaných projektů ITI v rámci výzvy ITI pro plzeňskou metropolitní oblast.

 

  • OP VVV:

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.