VÝZVY ZS

Vyhlášené výzvy zprostředkujícího subjektu ITI:

  • IROP:

19. výzvaZlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 12.3.2018 – 20.12.2018.

20. výzva Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků III – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 3.4. 2018 – 19.11.2018 – prezentace ze semináře zde: Vznik nových a rozšíření kapacity stávajících sociálních podniků, Sociální podnikání (ITI), 20. výzva_Sociální podnikání.

21. výzva Optimalizace a rozvoj cyklodopravy III – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 1. 8. 2018 – 20.12.2018.

22. výzva, verze 2, platnost od 10.9.2018 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V. – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 20. 8. 2018 – 29.11.2018.

 

  • OP VVV:

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.