VÝZVY ZS

Vyhlášené výzvy zprostředkujícího subjektu ITI:

  • IROP:

– změna 15. výzvyOptimalizace a rozvoj cyklodopravy – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 26.9.2017 – 20.12.2018.

17. výzvaZvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 6. 12. 2017 – 28.2.2017.

18. výzvaSociální bydlení – Integrované projekty ITI – vyhlášeno v termínu 1.2.2018 – 30.4.2018.

Informace k vydávání stanoviska statutárního města Plzně k projektům sociálního bydlení v rámci integrovaných projektů ITI v rámci výzvy ITI pro plzeňskou metropolitní oblast.

 

  • OP VVV:

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.