ŘÍDICÍ VÝBOR

Výbor pro přípravu strategie

Řídicí výbor ITI